Login
O násAktuálněPřipravujemeNapsali o násKontakt

Waltz - standardní tanec

  Waltz je tanec v tříčtvrťovém taktu, jeho současná verze vznikla na počátku 20. století v Anglii z amerického tance boston a evropského ländleru (předchůdce valčíku). Waltz patří do skupiny tzv. standardních tanců (waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep).

  Tempo waltzu je přibližně 29 taktů za minutu (87 M.M. = taktových úderů metronomu); pro srovnání tempo valčíku je zhruba dvojnásobné, 60 taktů za minutu). Důrazná doba v taktu je první (RAZ!-dva-tři). Waltz je švihový tanec. Držení je standardní - partner drží dlaní pravé ruky partnerku v oblasti levé lopatky, partnerčina levá ruka volně leží na partnerově pravé paži a prsty objímá jeho deltový sval. Partnerova levá ruka drží partnerčinu pravou zhruba ve výši očí partnerky; lokty jsou ohnuté v úhlu cca 135 stupňů. Tvar držení, především spojených rukou, je však u každého páru trochu jiný; závisí především na vzájemné výšce partnerů.

  V angličtině se waltz označuje jako „Waltz“, dříve „Slow Waltz“ nebo „English Waltz“. Valčík pak jako „Viennese Waltz“. Základním pohybem ve waltzu je tzv. Uzavřená změna (angl. Closed Change) pravou nohou nebo levou nohou (vždy krok vpřed, krok stranou a přísun). 


Taneční figury :

 1. Natural Turn (otáčka vpravo)
 2. Reverse Turn (otáčka vlevo)
 3. Closed Changes (uzavřené změny)
  • Natural to Reverse (zprava v levo)
  • Reverse to Natural (zleva v pravo)
 4. Outside Change (změna mimo)
 5. Natural Spin Turn (spinová otáčka vpravo)
 6. Hesitation Change (změna výdrží)
 7. Reverse Corte (překrut)
 8. Double Reverse Spin (dvojspina vlevo)
 9. The Whisk (zášvih)
 10. The Back Whisk (zášvih vzad)
 11. The Chassé from Promenade Position (přeměna z promenádního postavení)
 12. The Progressive Chassé to Right (postupová přeměna vpravo)
 13. Open Impetus (otevřená náběhová otáčka)
 14. Open Telemark (otevřený telemark)
  The Telemark (telemark)
 15. Outside Spin (spina mimo)
 16. Drag Hesitation (výdrž tažením)
 17. Backward Lock (křížení vzad)
 18. The Weave (tkáň)
 19. The Weave from Promenade Position (tkáň z promenádního postavení)
 20. The Turning Lock (točené křížení)
 21. Reverse Pivot (pivota vlevo)
 22. Foxtrot Natural Turn (slowfoxtrotová otáčka vpravo)
 23. Left Whisk (zášvih vlevo)
 24. Fallaway Whisk (spádný zášvih)
 25. Contra Check (protizarážka)
 26. Closed Wing (uzavřené převedení)
 27. Double Natural Spin (dvojspina vpravo)
 28. Cross Hesitation
 29. The Wing (převedení)
 30. Quick Open Reverse (rychlá otevřená otáčka vlevo)
 31. Fallaway Reverse and Slip Pivot (spádná otáčka vlevo a vkluzná pivota)
 32. Zig Zag (klikatina)
 33. Hever Telemark (vznosný telemark)
 34. Natural Fallaway (spádná otáčka vpravo)


zdroj: wikipedia

 
Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák © 2012