Login
O násAktuálněPřipravujemeNapsali o násKontakt

Tango - standardní tanec

  Tango je tanec pocházející z Uruguaye a Argentiny. Poté se rozšířil do ostatních částí světa, kde vznikly jeho další styly, včetně toho, který vznikl v Severní Americe a Evropě a který se tančí ve sportovním tanci, kde se řadí mezi soutěžní standardní tance. Díky svému původu a povaze tance bylo tango dříve řazeno mezi latinskoamerické tance.

  Když se tango rozšířilo do Severní Ameriky a Evropy, bylo zjednodušeno a přizpůsobeno potřebám tradičního společenského tance a začleněno do repertoáru mezinárodních soutěží ve společenském tanci – tanečním sportu. Soutěžní tango se vyvinulo konkrétně z evropského stylu – anglického tanga.Taneční figury dle ČSTS:

 1. Chůze (Walks)
 2. Postupový krok (Progresive Side Step)
 3. Postupová spojka (Progressive Link)
 4. Zavřená promenáda (Closed Promenade)
 5. Kolébková otáčka (Rock Turn)
 6. Otevřená otáčka vlevo, partnerka mimo, zavřené zakončení (Open Reverse Turn, Partner Outside, Closed Finish)
 7. Otevřená otáčka vlevo, partnerka vyrovnaně, zavřené zakončení (Open Reverse Turn, Partner in Line, Closed Finish)
 8. Korta vzad (Back Corté)
 9. Otevřená otáčka vlevo, partnerka mimo, otevřené zakončení (Open Reverse Turn, Partner Outside, Open Finish)
 10. Otevřená otáčka vlevo, partnerka vyrovnaně, otevřené zakončení (Open Reverse Turn, Partner in Line, Open Finish)
 11. Otáčka vlevo postupovým úkrokem (Progressive Side Step Reverse Turn)
 12. Otevřená promenáda (Open Promenade)
 13. Kolébky na pravou a levou nohu (Left Feet and Right Feet Rocks)
 14. Twistová otáčka vpravo (Natural Twist Turn)
 15. Promenádní otáčka vpravo (Natural Promenade Turn)
 16. Promenádní otáčkou vpravo do kolébkové otáčky (Natural Promenade Turn to Rock Turn)
 17. Promenádní spojka (Promenade Link)
 18. Čtyřkrok (Four Step)
 19. Čtyřkrok se slow navíc (Four Step with Extra Slow)
 20. Promenáda otevřená vzad (Back Open Promenade)
 21. Výkruty mimo (Outside Swiwels)
 22. Spádná promenáda (Fallaway Promenade)
 23. Změna čtyřkrokem (Four Step Change)
 24. Přítahový příklep (Brush Tap)
 25. Spádný čtyřkrok (Fallaway Four Step)
 26. Základní otáčka vlevo (Basic Reverse Turn)
 27. Vídeňská otáčka vlevo (Winnese Waltz Reverse Turn)
 28. Obchvat (The Chase)
 29. Spádná otáčka vlevo a vkluzná pivota (Fallaway Reverse and Slip Pivot)
 30. Pětikrok (Five Step)
 31. Minipětikrok (Mini Five Step)

zdroj: wikipedia
 
Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák © 2012