Login
O násAktuálněPřipravujemeNapsali o násKontakt

Slowfox - standardní tanec

  Slowfox (též Slow Foxtrot) je „nedbale elegantní“ standardní tanec původem z Velké Británie – nejtypičtější tanec anglického stylu. Jedná se o postupový tanec, to znamená, že se taneční pár snaží utančit co nejdelší dráhu bez pomoci opakovaných obratů. Tančí se na čtyři doby (4/4) s důrazem na 1. a 3. dobu, 28–30 taktů za minutu. Využívá plynulého kyvadlového švihového pohybu. Tančí se na soutěžích ve společenských tancích. Z důvodu jeho obtížnosti se učí až ve vyšších úrovních tanečních kurzů (většinou ani ne v pokračovacích, ale až speciálních a vyšších). 
  Slowfox, pokládaný za nejtěžší tanec na světě, má velmi jednoduché základní taneční schéma - spojení Pérového kroku a Trojkroku, tedy dvou základních figur. Toto spojení dohromady obsahuje šest kroků, při nichž muž tančí vpřed a dáma vzad, kroky jsou v rytmizaci volně, volně, rychle rychle, volně, volně, rychle rychle (tj. slow slow quick quick, slow slow quick quick) 
Taneční figury :

 1. Feather Step (pérový krok)
 2. Three Step (trojkrok)
 3. Natural Turn (otáčka vpravo)
 4. Reverse Turn (otáčka vlevo)
 5. Change of Direction (změna směru)
 6. Reverse Wave (vlna vlevo)
 7. Impetus Turn (náběhová otáčka)
 8. Open Impetus (otevřená náběhová otáčka)
 9. The Weave (tkáň)
 10. The Weave from Promenade Position (tkáň z promenádního postavení)
 11. The Natural Weave (tkáň vpravo)
 12. Hover Cross (vznosné křížení)
 13. Curved Feather to Back Feather (zatočeným pérovým krokem do pérového kroků vzad)
 14. Natural Telemark (telemark vpravo)
 15. The Top Spin (vrcholová spina)
 16. Hover Feather (vznosný pérový krok)
 17. Hover Telemark (vznosný telemark)
 18. Open Telemark (otevřený telemark)
  Open Telemark with a Feather Ending (otevřený telemark s pérovým uzavřením)
 19. The wisk (zášvih)
 20. Natural Twisk Turn (otáčka vpravo rozkrutem)
 21. Open Telemark, Natural Turn to Outside Swivel (otevřený telemark, otáčkou vpravo do výkrutu mimo)
 22. The Telemark (telemark)
 23. Fallaway Reverse and Slip Pivot (spádná otáčka vlevo a vkluzná pivota)
 24. Natural Zig Zag from Promenade Position (klikatina z promenádního postavení)
 25. Natural Hover Telemark (vznosný telemark vpravo)
 26. Double Reverse Spin (dvojspina vlevo)
 27. Fallaway Whisk (spádný zášvih)
 28. Contra Check (protizarážka)
 29. Natural Pivot (pivota vpravo)

zdroj: wikipedia
 
Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák © 2012