Login
O násAktuálněPřipravujemeNapsali o násKontakt

Rumba - latinsko-americký tanec

  Rumba je tradiční kubánský romantický tanec na čtyři doby, který je blízký tanci cha-cha. Partner s partnerkou jsou mezi sebou v neustálém napětí. Existují dvě varianty rumby - tzv. Americká rumba, tedy Rumba Square a tzv. Mambo Bolero.

  První varianta, tedy americká čtvercová rumba je jednodušší a většinou se učí v základních tanečních kurzech. V základním pohybu se tančí po čtvercové dráze, jeden čtverec na dva takty, v rytmizaci volně rychle rychle, volně rychle rychle (tj. slow quick quick, slow quick quick). Tempo je 27-33 taktů za minutu ve čtyřčtvrťovém taktu.

  Mambo Bolero, nebo rumba kubánská je druhou variantou rumby, učí se v pokračovacích a vyšších úrovních kurzů a tančí se podobně jako cha-cha, pouze cha-cha přeměna se nahradí jedním krokem a následující krok se vynechá - během jednoho taktu tedy pár učiní pouze tři kroky na doby 2,3,4, na první dobu pouze dokončuje krok z doby čtvrté. Většinu figur z rumby převzala i cha-cha. Tempo Mamba bolera je obvykle 24-26 taktů za minutu ve čtyřčtvrťovém taktu.

  Rumba je tanec poměrně pomalý, ale náročný na rytmus. Důraz se klade na první, čtvrtou a sedmou dobu. Pomalý rytmus kontrastuje se střídáním rychlého a pomalého pohybu až klidu. Jedná se o tanec, ve kterém pár představuje milostnou hru, příběh namlouvání a vášeň vztahu muže a ženy. Pro Rumbu je typický pohyb kyčlí, předvádění linie nohou a pohyby paží podporují smyslnost. Rumba vyžaduje hluboký vnitřní prožitek a cit pro spolupráci. 
Taneční figury :

 1. Základní pohyb – Basic Movement
 2. Alternativní základní pohyb – Alternative Basic Movement
 3. Vějíř – Fan
 4. Alemana – Alemana
 5. Postupová chůze vpřed a vzad – Progressive Walks Forward and Backward
 6. Káča vpravo – Natural Top
 7. Otevření ven vpravo – Natural Opening Out Movement
 8. New York – New York
 9. Kroky stranou – Side Steps
 10. Kukarači – Cucarachas
 11. Hokejka – Hockey Stick
 12. Ruka k ruce – Hand to Hand
 13. Otáčky na místě – Spot Turns
 14. Podtáčky pod rukou – Under Arms Turns
 15. Zavřený švih kyčle – Closed Hip Twist
 16. Káča vlevo – Reverse Top
 17. Otevření ven z káči vlevo – Opening Out from Reverse Top
 18. Aida – Aida
 19. Spirála – Spiral
 20. Otevřený švih kyčle – Open Hip Twist
 21. Pokročilý švih kyčle – Advanced Hip Twist
 22. Pokračující švih kyčle – Continuous Hip Twist
 23. Pokračující kruhový švih kyčle – Continuous Circular Hip Twist
 24. Postupová chůze ve stínovém postavení – Kiki Walks
 25. Posuvné dveře – Sliding Doors
 26. Laso – Rope Spinning
 27. Tři trojky – Three Threes
 28. Tři Alemany – Three Alemanas
 29. Kadeř – Curl
 30. Kubánské kolébky – Cuban Rocks
 31. Šerm – Fencing
 32. Otevření ven vpravo a vlevo – Opening Out to Right and Left
 33. Rameno k rameni – Shoulder to Shoulder
 34. Spádná – Fallaway

zdroj:wikipedia
 
Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák © 2012